Evenementen
Archief

Hieronder vindt u een overzicht van de evenementen en bijeenkomsten georganiseerd door SPITZ. Wilt u meer informatie over een evenement, neem dan contact met ons op.

14
jun
2022

Congres ERTMS

Wat is er in de komende 2 jaar nodig om tot een succesvolle uitrol van ERTMS in Nederland te komen. Welke acties en issues moeten we nog met elkaar beslechten zodat we op koers blijven in de periode tot 2030 waarin we de eerste 7 baanvakken en Noordelijke Lijnen realiseren?

Kortom een moment, gezamenlijk met alle stakeholders, om de beste route naar de implementatie van ERTMS te bespreken. Wat is al gerealiseerd, wat hebben we nog te doen op kortere termijn en hoe ziet de planning er op lange termijn uit?

OPDRACHTGEVER:
ProRail

LOCATIE:
Fokker Terminal, Den Haag

16
jun
2022

Synergy

Van collectief applaus voor de medische wetenschap naar anti-vaccinatie protesten: een actueel voorbeeld van hoe wantrouwen in wetenschappelijke expertise een steeds hardere invulling krijgt in onze samenleving. Zulk wantrouwen raakt ook onderzoekers in de sociale en geesteswetenschappen. Kunnen instanties en professionals, zowel academisch als niet-academisch, vertrouwen in expertise herstellen en vasthouden? En hoe zorgen we voor echte impact met onze inzichten en oplossingen?

Op donderdag 3 februari vult de Fokker Terminal in Den Haag zich met een publiek van onderzoekers en beleidsmakers die nieuwsgierig zijn naar uw inzichten. Inzichten en oplossingen die zij in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Want als we willen werken aan het bouwen van vertrouwen en het verhogen van impact, dan zijn inzichten uit de sociale en geesteswetenschappen onontbeerlijk.

Kijk voor meer informatie op: https://www.synergy22.nl/home/

OPDRACHTGEVER:
NWO

LOCATIE:
Fokker Terminal, Den Haag

16
jun
2022

Toezichtfestival

Het hoofdthema van het Toezichtfestival 2022 is Roze brillen en blinde vlekken. Zaken als de kindertoeslagenaffaire hebben het vertrouwen in politiek en overheid geschaad. De uitdaging is om dat vertrouwen terug te winnen. Door veel transparanter te werken en het belang van burgers altijd goed in het oog te houden. Toezicht kan daar vanwege zijn rol en positie op een bijzondere manier aan bijdragen. Welke kansen en risico's liggen er voor toezicht? Als het gaat om innovatieve technieken en de verdere ontwikkeling van het vak, maar ook om meer en beter contact met de samenleving en de positie van toezicht in de ogen van de politiek.

Kijk voor meer informatie op: https://www.toezichtfestival.nl/

OPDRACHTGEVER:
Bureau Inspectieraad

LOCATIE:
Fort Altena

20
jun
2022

Taalheldenprijs

Elk jaar zetten veel mensen en samenwerkingsverbanden zich op een bijzondere manier in om basisvaardigheden te verbeteren. Met de Taalheldenprijs zetten we hen in het zonnetje. Op maandag 20 juni 2022 reikt H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden voor de zevende keer de Taalheldenprijs uit. Dat doet ze tijdens een feestelijk programma voor genodigden in de Bibliotheek Neude in Utrecht.

Kijk voor meer informatie op: https://www.lezenenschrijven.nl/

OPDRACHTGEVER:
Stichting Lezen en Schrijven

LOCATIE:
Bibliotheek Neude in Utrecht

27
jun
2022

Oud(er) gedaan, jong geleerd

Het afgelopen jaar hebben heel veel bibliotheken zich vanuit het project Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders ingezet voor het ontwikkelen en verbeteren van een gezinsgerichte aanpak van laaggeletterdheid. Deze kwaliteitsimpuls heeft al prachtige resultaten en nieuwe inzichten opgeleverd. Tijdens deze conferentie gaan we aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden samen in gesprek over én aan het werk met de succesfactoren en handvatten voor een geslaagde gezinsaanpak. Om elkaar te inspireren maar ook om de resultaten te borgen in je organisatie en om een goed vervolg te geven aan deze werkwijze.

Kijk voor meer informatie op: https://www.oudergedaanjonggeleerd.nl/

OPDRACHTGEVER:
Koninklijke Bibliotheek

LOCATIE:
De Flint in Amersfoort

27
jun
2022

Omgevingsdienst Haaglanden Op koers

Op 28 juni organiseren wij het ODH SAMEN Zomerfestival. Een dag waar plezier en inhoud hand in hand gaan en waar we elkaar ontmoeten. Dit zijn ervaringssessies waar collega’s situaties of vaardigheden mee gaan maken die uit jouw werkleven gegrepen zijn. Denk bijvoorbeeld aan agressietraining of hoe ziet een werkdag van een boa eruit?

Kijk voor meer informatie op: https://www.odhsamen.nl/

OPDRACHTGEVER:
Omgevingsdienst Haaglanden

LOCATIE:

13
sep
2022

PGM Open

Op donderdag 13 september 2022 vindt PGM Open plaats waarbij het thema: ‘Het nieuwe samenwerken aan programma’s’ centraal staat.

PGM Open staat voor grenzeloos denken en grensverleggend doen met als doel de impact, betekenis en toegevoegde waarde van programmamanagement te vergroten. PGM Open is hét event over programmamanagement. Een dag vol ontmoetingen tussen vakmensen, verrijking van kennis en verdieping van inzichten. In verrassende vormen, met verleidelijke inhoud en onconventionele verbindingen.

 

OPDRACHTGEVER:
PGM Open

LOCATIE:
De Fabrique, Utrecht

12
okt
2022

Dag van de FG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) organiseert op 25 mei 2022 een congres voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG). Met deze 'Dag van de FG' wil de AP functionarissen voor de gegevensbescherming praktische handvatten geven voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en hen inhoudelijk inspireren.

OPDRACHTGEVER:
Autoriteit Persoonsgegevens

LOCATIE:
Beatrix Theater

31
okt
2022

Overheidsbreed Cyberprogramma

Dit jaar organiseren wij voor de tweede keer het Overheidsbreed Cyberprogramma. Het Overheidsbreed Cyberprogramma is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met verschillende overheids- en kennispartners.

Dit jaar op maandag 31 oktober 2022 vindt de Overheidsbrede Cyberoefening plaats. Daarnaast worden er gedurende het jaar verschillende cyberwebinars, een masterclass en een bestuurlijke cyberspecial georganiseerd. Kortom, ook dit jaar hebben we weer een uitgebreid programma. Cyberveiligheid verdient tenslotte het gehele jaar onze aandacht.

Kijk voor meer informatie op: www.weerbaredigitaleoverheid.nl

OPDRACHTGEVER:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ICTU

LOCATIE:
Prodentfabriek

18
nov
2022

MRDH Live!

Op 18 november vindt MRDH Live! plaats. SPITZ organiseert het jaarlijkse event voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag inmiddels voor de vierde keer. 

OPDRACHTGEVER:
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

LOCATIE:
N.t.b.