Evenementen
Archief

Hieronder vindt u een overzicht van de evenementen en bijeenkomsten georganiseerd door SPITZ. Wilt u meer informatie over een evenement, neem dan contact met ons op.

24
mei
2022

Dag van de Forensische Zorg

Op dinsdag 24 mei 2022 vindt de Dag van de Forensische Zorg plaats waarbij het thema ‘lerend leven’ centraal staat. Hier worden vier niveaus van onderscheiden: leren als mens (werknemer/ client), leren als organisatie, leren als sector en leren als samenleving.

De dag van de Forensische zorg is een actieve dag vol workshops, lezingen, debatten en informatie. Een afwisselend programma, samengesteld door en voor professionals werkzaam in de forensische zorg. Jaarlijks bezoeken ruim 800 deelnemers deze dag.

Kijk voor meer informatie op: https://www.dagvandeforensischezorg.nl/

OPDRACHTGEVER:
Dienst Justitiële Inrichtingen

LOCATIE:
De Fabrique, Utrecht

14
jun
2022

Congres ERTMS

Wat is er in de komende 2 jaar nodig om tot een succesvolle uitrol van ERTMS in Nederland te komen. Welke acties en issues moeten we nog met elkaar beslechten zodat we op koers blijven in de periode tot 2030 waarin we de eerste 7 baanvakken en Noordelijke Lijnen realiseren?

Kortom een moment, gezamenlijk met alle stakeholders, om de beste route naar de implementatie van ERTMS te bespreken. Wat is al gerealiseerd, wat hebben we nog te doen op kortere termijn en hoe ziet de planning er op lange termijn uit?

OPDRACHTGEVER:
ProRail

LOCATIE:
Fokker Terminal, Den Haag

16
jun
2022

Synergy

Van collectief applaus voor de medische wetenschap naar anti-vaccinatie protesten: een actueel voorbeeld van hoe wantrouwen in wetenschappelijke expertise een steeds hardere invulling krijgt in onze samenleving. Zulk wantrouwen raakt ook onderzoekers in de sociale en geesteswetenschappen. Kunnen instanties en professionals, zowel academisch als niet-academisch, vertrouwen in expertise herstellen en vasthouden? En hoe zorgen we voor echte impact met onze inzichten en oplossingen?

Op donderdag 3 februari vult de Fokker Terminal in Den Haag zich met een publiek van onderzoekers en beleidsmakers die nieuwsgierig zijn naar uw inzichten. Inzichten en oplossingen die zij in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Want als we willen werken aan het bouwen van vertrouwen en het verhogen van impact, dan zijn inzichten uit de sociale en geesteswetenschappen onontbeerlijk.

Kijk voor meer informatie op: https://www.synergy22.nl/home/

OPDRACHTGEVER:
NWO

LOCATIE:
Fokker Terminal, Den Haag

27
jun
2022

Oud(er) gedaan, jong geleerd

Het afgelopen jaar hebben heel veel bibliotheken zich vanuit het project Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders ingezet voor het ontwikkelen en verbeteren van een gezinsgerichte aanpak van laaggeletterdheid. Deze kwaliteitsimpuls heeft al prachtige resultaten en nieuwe inzichten opgeleverd. Tijdens deze conferentie gaan we aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden samen in gesprek over én aan het werk met de succesfactoren en handvatten voor een geslaagde gezinsaanpak. Om elkaar te inspireren maar ook om de resultaten te borgen in je organisatie en om een goed vervolg te geven aan deze werkwijze.

OPDRACHTGEVER:
Koninklijke Bibliotheek

LOCATIE:
De Flint

13
sep
2022

PGM Open

Op donderdag 13 september 2022 vindt PGM Open plaats waarbij het thema: ‘Het nieuwe samenwerken aan programma’s’ centraal staat.

PGM Open staat voor grenzeloos denken en grensverleggend doen met als doel de impact, betekenis en toegevoegde waarde van programmamanagement te vergroten. PGM Open is hét event over programmamanagement. Een dag vol ontmoetingen tussen vakmensen, verrijking van kennis en verdieping van inzichten. In verrassende vormen, met verleidelijke inhoud en onconventionele verbindingen.

 

OPDRACHTGEVER:
PGM Open

LOCATIE:
De Fabrique, Utrecht

12
okt
2022

Dag van de FG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) organiseert op 25 mei 2022 een congres voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG). Met deze 'Dag van de FG' wil de AP functionarissen voor de gegevensbescherming praktische handvatten geven voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en hen inhoudelijk inspireren.

OPDRACHTGEVER:
Autoriteit Persoonsgegevens

LOCATIE:
Beatrix Theater

31
okt
2022

Overheidsbreed Cyberprogramma

Dit jaar organiseren wij voor de tweede keer het Overheidsbreed Cyberprogramma. Het Overheidsbreed Cyberprogramma is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met verschillende overheids- en kennispartners.

Dit jaar op maandag 31 oktober 2022 vindt de Overheidsbrede Cyberoefening plaats. Daarnaast worden er gedurende het jaar verschillende cyberwebinars, een masterclass en een bestuurlijke cyberspecial georganiseerd. Kortom, ook dit jaar hebben we weer een uitgebreid programma. Cyberveiligheid verdient tenslotte het gehele jaar onze aandacht.

Kijk voor meer informatie op: www.weerbaredigitaleoverheid.nl

OPDRACHTGEVER:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ICTU

LOCATIE:
Prodentfabriek

18
nov
2022

MRDH Live!

Op 18 november vindt MRDH Live! plaats. SPITZ organiseert het jaarlijkse event voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag inmiddels voor de vierde keer. 

OPDRACHTGEVER:
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

LOCATIE:
N.t.b.