Evenementen
Archief

Hieronder vindt u een overzicht van de evenementen en bijeenkomsten georganiseerd door SPITZ. Wilt u meer informatie over een evenement, neem dan contact met ons op.

06
sep
2019

Opening Nationaal Monument Oranjehotel

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent vrijdagmiddag 6 september 2019 het Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag. Staatssecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarbij aanwezig. Het herinneringscentrum is gevestigd in het gerestaureerde cellencomplex van de Scheveningse gevangenis waarin ruim 25.000 Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten. In de oorlog kreeg het complex al de naam ‘Oranjehotel’, als eerbetoon aan de vele opgesloten verzetsmensen. De cellen werden na de oorlog weer in gebruik genomen door de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Om die reden was het gebouw alleen toegankelijk tijdens de jaarlijkse herdenking. Tijdens zijn bezoek gaat Koning Willem-Alexander in gesprek met enkele oud-gevangenen van het Oranjehotel. Daarnaast bekijkt hij de vaste tentoonstelling en Cel 601. Deze dodencel werd direct na de oorlog in authentieke staat bewaard en vormt het hart van het herinneringscentrum. 

OPDRACHTGEVER:
Stichting Oranjehotel

LOCATIE:
Nationaal Monument Oranjehotel

12
sep
2019

Opening Haags Onderwijsjaar 2019-2020

Saskia Bruines, wethouder van Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal luidt graag samen met u op donderdag 12 september 2019 de start van het nieuwe onderwijsjaar in. Dit jaar worden voor het eerst vertegenwoordigers van alle Haagse scholen in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs uitgenodigd.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Den Haag

LOCATIE:
Theater Diligentia

12
sep
2019

Dag van Weerbaar Bestuur

Hoe vergroten we de weerbaarheid van het openbaar bestuur, en met name van de lokale bestuurders? Een flink aantal gemeenten werkt momenteel hard aan een aanpak in hun gemeente op thema’s zoals veiligheid en integriteit van politieke ambtsdragers, gebiedsgerichte aanpak ondermijning en problematisch gedrag. Het delen van kennis en ervaringen staat centraal tijdens de Dag van Weerbaar Bestuur. 
 

OPDRACHTGEVER:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

LOCATIE:
Mariënhof in Amersfoort

01
okt
2019

Festival Duurzame Mobiliteit

Het Festival Duurzame mobiliteit staat dit jaar in het teken van de uitwerking van het (ontwerp) Klimaatakkoord. Duurzame mobiliteit als het nieuwe normaal, hoe gaan we dit samen vormgeven? Op het festival ervaar je wat er vandaag de dag al gebeurt. We verbinden, inspireren en gaan terplekke innoveren. We analyseren trends, delen succesverhalen en lessons learned en gaan actief aan de slag met nieuwe mogelijkheden en kansen. Met concreet handelingsperspectief geven we mobiliteitstoepassingen vorm en inhoud en schalen we innovaties op.

OPDRACHTGEVER:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

LOCATIE:
Rijtuigenloods

02
okt
2019

Congres Podia & Festivals & Evenementen

Dit congres draagt bij aan een groeiende en bruisende (pop)muzieksector. Ruim 800 collega's, muziekprofessionals en beleidsmakers ontmoeten elkaar. Discussies vinden plaats gericht op samen werken aan vervolgstappen voor de toekomst. Inspiratie en informatie, trends en ontwikkelingen, komen aan bod tijdens de vele debatpanels, presentaties en discussies.

www.congrespodiaenfestivals.nl

 

OPDRACHTGEVER:
VNPF

LOCATIE:
TivoliVredenburg

17
okt
2019

Slim Watermanagement regio's Rijn-Maasmonding en Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal

Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. Slim Watermanagement krijgt momenteel gestalte in zes regio’s die over heel Nederland verspreid liggen. In deze regio’s werken betrokken waterbeheerders gezamenlijk maatregelen uit om het operationele waterbeheer en het energiegebruik te optimaliseren.

OPDRACHTGEVER:
Rijkswaterstaat

LOCATIE:
Garenspinnerij Gouda

30
okt
2019

Conferentie Cultuureducatie met kwaliteit

Meer en beter cultuuronderwijs in Nederland, daar werken vele scholen en cultuurinstellingen aan. Een dag om met mensen in de frontlinie verder te kijken en ervaringen te delen.

www.conferentie-fcp.nl

 

OPDRACHTGEVER:
Fonds voor Cultuurparticipatie

LOCATIE:
TivoliVredenburg

06
nov
2019

Dag van Gelderland

Een dag vol uitwisseling, debat en ontdekkingen. De provincie Gelderland legt aan haar stakeholders voor wat belangrijke ontwikkelingen betekenen voor het leven, wonen en werken in Gelderland. Ontwikkelingen zoals mondialisering versus lokalisering en technologische innovatie versus waardering voor ambachten. De provincie wil samen werken aan slimme oplossingen voor deze vraagstukken. 

www.dagvangelderland.nl

OPDRACHTGEVER:
Provincie Gelderland

LOCATIE:
Orpheus

13
nov
2019

Dag van de Cultuureducatie Flevoland

De Dag van de Cultuureducatie Flevoland is dé informatie- en inspiratiedag voor cultuurcoördinatoren, leerkrachten (in spe), schooldirecteuren, -bestuurders en cultuuraanbieders. 

OPDRACHTGEVER:
Fleck

LOCATIE:
KAF