Evenementen
Archief

Hieronder vindt u een overzicht van de evenementen en bijeenkomsten georganiseerd door SPITZ. Wilt u meer informatie over een evenement, neem dan contact met ons op.

18
jan
2022

Informatieavond en open dag Lyceum Ypenburg

Ook dit jaar organiseren wij de (online/hybride) informatieavond en open dag voor de middelbare school Lyceum Ypenburg. Online sfeer proeven van het prachtige gebouw, docenten en leerlingen beter leren kennen of meer te weten te komen over de talentgroepen Theater, Muziek, Sport, Atelier of Digital Science en alles wat Lyceum Ypenburg te bieden heeft. Dit brengen wij in een digitale liveshow, met o.a. kids on the block, samen waarna we daarna in deelsessies in groepen uiteengaan. 

OPDRACHTGEVER:
Lyceum Ypenburg

LOCATIE:
Lyceum Ypenburg

27
jan
2022

Slimme Zorg Estafette

De Slimme Zorg Estafette 2022 vindt plaats van 27 januari t/m 25 februari.

Tijdens de Slimme Zorg Estafette (SZE) staan slimme zorg en innovatie elke week centraal in één regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio.

De opening en afsluiting vinden plaats door middel van een digitale talkshow.

 

Kijk voor meer informatie op: https://www.slimmezorgestafette2022.nl/

OPDRACHTGEVER:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

LOCATIE:
Digitaal

02
feb
2022

Haagse Tafel Wonen

De bijeenkomst van de Haagse Tafel Wonen vindt op woensdag 2 februari 2022 plaats.

Sinds 2019 overleggen gemeente, woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars aan de Haagse Tafel Wonen hoe ze door goede afstemming en onderlinge samenwerking de woonopgave in de stad aan kunnen gaan. In 2020 heeft de Tafel daarom de 'Haagse Aanpak voor de woningmarkt' opgesteld, met 22 acties om tot een toegankelijk, ongedeeld en toekomstbestendig Den Haag te komen. In het afgelopen jaar heeft de Tafel hard gewerkt aan onder andere versnelling van de woningbouw, kansen voor Den Haag Zuidwest en de (gezamenlijke) positionering van Den Haag in de landelijke opgave. Tijdens deze digitale bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over samenwerking. Daarvoor zijn alle partners die werken aan de stad nodig.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Den Haag

LOCATIE:
Digitaal

22
mrt
2022

Werkconferenties Digitaal burgerschap: leren door doen

Sinds de coronacrisis is kunnen meedoen in de digitale samenleving belangrijker dan ooit. Dat vraagt om een bewuste houding en nieuwe vaardigheden. Zodat je de kansen kunt benutten die technologische ontwikkelingen bieden, maar je ook kunt verweren tegen veiligheidsrisico’s en desinformatie.

Tijdens de editie van het Nationale Bibliotheekcongres die aan het begin van dit jaar plaatsvond, stond het thema digitaal burgerschap centraal. We hebben toen veel kennis met elkaar gedeeld. Tijdens deze nieuwe editie in december gaan we met die kennis aan de slag in de vorm van een werkconferentie. Want ook voor de bibliotheeksector geldt: je leert het beste door te doen.

Aan de slag met hoofd, handen en hart
Op 22, 23, 24 maart 2022 heten we je welkom op drie locaties, verspreid over het land, om samen aan het werk te gaan. Met ons hoofd, maar zeker ook met onze handen, gevoed door kansrijke voorbeelden uit de sector én daarbuiten. En uiteindelijk gaat hopelijk ook je hart sneller kloppen door de inspiratie die je krijgt en de mogelijkheden die je ziet.

Kijk voor meer informatie op: https://www.hetnationalebibliotheekcongres.nl/

OPDRACHTGEVER:
Koninklijke Bibliotheek

LOCATIE:
De Nieuwe Kolk, Assen

05
apr
2022

Innovatieconferentie Logistiek

Op donderdag 6 april vindt de Innovatieconferentie Logistiek plaats waarbij de volgende prioritaire thema’s centraal staan: sustainable logistics, data driven logistics en supply chain coordination uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek binnen de Topsector Logistiek.

Een afsluitende conferentie want deze is voorafgegaan door twee evenementen gericht op de evaluatie van de lopende projecten en daarnaast het ophalen van input voor het stellen van nieuwe kennisagenda’s. Het is nu tijd om de eindresultaten te delen en te bespreken met de onderzoekscommunity. Maar ook hoe de toepassing en impact van deze resultaten in de praktijk zijn verweven. Tot slot wordt er tijdens de eindconferentie verkent welke vervolgstappen kunnen worden gezet. Bevindingen en inzichten moeten de deelnemers bijblijven. Het is juist belangrijk om kennis te blijven delen, om de community en het netwerk nog meer uit te bouwen.

OPDRACHTGEVER:
NWO

LOCATIE:
Spoorwegmuseum

06
apr
2022

ICT Open

Op 6 en 7 april vindt de tiende editie van ICT Open plaats.

ICT OPEN is hét ontmoetingsplatform voor alle disciplines en professionals uit het brede informaticaveld. Met dit congres dragen NWO én ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) bij aan het versterken van het ICT-onderzoek in Nederland.

Kijk voor meer informatie op: https://www.ictopen.nl/

OPDRACHTGEVER:
NWO

LOCATIE:
RAI, Amsterdam

06
apr
2022

Haagse Inburgering

De interactieve kick-off van de Haagse Inburgering vindt plaats op 6 april 2022.

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking gesteld. Samen met betrokken partijen en partners willen we ervoor zorgen dat elke nieuwkomer zich welkom voelt en zo snel mogelijk meedoet in Den Haag. De gemeente ziet dit als een gezamenlijke opgave met de stad. Met de genodigdden gaan we in gesprek hoe het Haagse Inburgeringsbeleid eruit komt te zien en wat dit voor hun betekent.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Den Haag

LOCATIE:
Madurodam

24
mei
2022

Dag van de Forensische Zorg

Op dinsdag 24 mei 2022 vindt de Dag van de Forensische Zorg plaats waarbij het thema ‘lerend leven’ centraal staat. Hier worden vier niveaus van onderscheiden: leren als mens (werknemer/ client), leren als organisatie, leren als sector en leren als samenleving.

De dag van de Forensische zorg is een actieve dag vol workshops, lezingen, debatten en informatie. Een afwisselend programma, samengesteld door en voor professionals werkzaam in de forensische zorg. Jaarlijks bezoeken ruim 800 deelnemers deze dag.

Kijk voor meer informatie op: https://www.dagvandeforensischezorg.nl/

OPDRACHTGEVER:
Dienst Justitiële Inrichtingen

LOCATIE:
De Fabrique, Utrecht

25
mei
2022

Dag van de FG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) organiseert op 25 mei 2022 een congres voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG). Met deze 'Dag van de FG' wil de AP functionarissen voor de gegevensbescherming praktische handvatten geven voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en hen inhoudelijk inspireren.

OPDRACHTGEVER:
Autoriteit Persoonsgegevens

LOCATIE:
Beatrix Theater

14
jun
2022

Congres ERTMS

Wat is er in de komende 2 jaar nodig om tot een succesvolle uitrol van ERTMS in Nederland te komen. Welke acties en issues moeten we nog met elkaar beslechten zodat we op koers blijven in de periode tot 2030 waarin we de eerste 7 baanvakken en Noordelijke Lijnen realiseren?

Kortom een moment, gezamenlijk met alle stakeholders, om de beste route naar de implementatie van ERTMS te bespreken. Wat is al gerealiseerd, wat hebben we nog te doen op kortere termijn en hoe ziet de planning er op lange termijn uit?

OPDRACHTGEVER:
ProRail

LOCATIE:
Fokker Terminal, Den Haag

1
2